Statek u Macháčků

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy Ing. Petr Macháček, IČ: 72060514

1. Obchodní podmínky

2. Informace o uzavřené smlouvě

3. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

4. Dodací a platební podmínky

5. Ochrana osobních údajů

6. Práva z vadného plnění

 

1. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.http://eshop.statekumachacku.cz/, provozovaného firmou Ing. Petr Macháček, IČ: 72060514. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

Registrace v partnerském systému firmy Ing. Petr Macháček, IČ: 72060514.

Registrací a vyplněním údajů v partnerském systému pro komunikaci souhlasí zákazník se zasíláním obchodní nabídky a kupónů v elektronické podobě na elektronickou adresu, v souladu s požadavkem ust. § 7 zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

3. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (00420 6040985 171) nebo na e-mailu: statekumachacku@seznam.cz .

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace – V souladu s § 1829 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena uvedená na faktuře (včetně manipulačního poplatku a poštovného).

a. Odešlete vyplněný dokument odstoupení od smlouvy do 14 dní na adresu Ing. Petr Macháček, Huntířov 66, 468 22 Železný Brod  nebo na e-mail na statekumachacku@seznam.cz.

Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.

b. zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být zabaleno v odpovídajícím obalu, aby nemohlo být zboží poškozeno při přepravě zpět, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.). Do balíčku vložte také vyplněný a vytištěný formulář odstoupení od smlouvy do 14 dní včetně kopie dokladu o koupi.

Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

c. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího – prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

4. Dodací a platební podmínky

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem dodán nový výrobek.

PPL – přeprava balíkem

Pokud nepřesáhne internetová objednávka (na http://www.statekumachacku.cz) hodnotu 2 000,00 Kč bez DPH, bude připočítán manipulační poplatek (poštovné) ve výši 125,00 Kč bez DPH (151,25 Kč s DPH 21 %) za balík s dobírkou a 80,00 Kč bez DPH (96,80 Kč s DPH 21%) za každý další balík bez dobírky.

Pokud máme vámi objednané zboží skladem, odesíláme jej v den objednání (při objednání v pracovní den do 12 hod) nebo nejpozději následující pracovní den.

Pokud zboží nemáme skladem, je kupující kontaktován buď pomocí e-mailu, nebo telefonicky.

Řidič vás bude v den doručení telefonicky kontaktovat, aby s vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí vám přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka vám bude standardně doručena v rozmezí 8–18 hodin v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem). V případě nezastižení vám bude zanecháno oznámení a balík se vám pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den.

O odeslání zásilky vás budeme informovat emailem, ve kterém najdete odkaz na sledování vaší zásilky. U firem a podnikajících osob, kde se předpokládá pravidelná pracovní doba je potřeba telefonický kontakt před předáním dopředu domluvit – zapsat do poznámky objednávky.

TOPTRANS – přeprava na paletách

spolehlivá, rychlá a moderní přeprava zboží po celém území ČR. Tohoto způsobu využíváme při vykrývání Vašich objednávek zboží, které má větší hmotnost a větší rozměry.

Zboží lze i osobně vyzvednout v sídle naší společnosti. Pak za něj můžete zaplatit předem, hotově nebo kartou na adrese: Ing. Petr Macháček, Huntířov 66, 468 22 Železný Brod.

Platební podmínky

• HOTOVĚ (Osobní odběr)

Při zvolení platby „Hotově“ při „osobním odběru“ zaplatíte zboží v hotovosti (nebo kartou) v sídle naší společnosti, poté vám bude zboží vydáno.

• DOBÍRKA

Nejběžněji používaná platební metoda. Přepravní službě PPL, TOPTRANS uhradíte částku, která je uvedená ve vaší objednávce, a to v okamžiku doručení a převzetí zboží.

• PLATBA PŘEDEM – BANKOVNÍM PŘEVODEM

Platbu můžete uskutečnit předem bankovním převodem na náš účet. Po vyřízení Vaší objednávky (zboží je fyzicky připraveno do balíku nebo na paletu a je stanovena cena za dopravu), Vám bude na Váš e-mail odesláno AVÍZO K PLATBĚ, které obsahuje veškeré údaje potřebné pro převod peněz – částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol. Po provedení platby jsou peníze na náš účet připsány obvykle během 1-2 pracovních dnů. Zboží i s daňovým dokladem odesíláme ihned po obdržení platby. Při převzetí zásilky od přepravní služby PPL, TOPTRANS pak již nic neplatíte.

Neplaťte částku uvedenou na potvrzení objednávky, která Vám přijde e-mailem ihned po objednání. Zde uvedená částka se může lišit z důvodu upřesnění ceny dopravy, počtu balíků atd. a může se také stát, že Vámi objednané zboží nemusí být aktuálně na skladě a skutečná dodávka se pak může od původní objednávky lišit. Při platbě předem tedy vyčkejte až na zaslání AVÍZA K PLATBĚ.

5. Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

6. Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost, kdy prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že věc se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že je věc v odpovídajícím množství nebo hmotnosti a že věc vyhovuje právním předpisům. Projeví li se vada v průběhu šesti měsíců, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Při prodeji zboží podnikateli, kdy se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího jsou práva z vadného plnění upravena v ustanovení § 2099 až 2117 občanského zákoníku.

Způsoby uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace):

Práva z odpovědnosti za vady je kupující oprávněn uplatňovat u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno.

V případě uplatnění reklamace doporučujeme zaslat vyplněný dokument: Reklamační list na e-mail adresu:  statekumachacku@seznam.cz.

Zboží k reklamaci zasílejte vždy kompletní včetně příslušenství. Předejde se tak prodloužení reklamace. V případě, že to povaha zboží vyžaduje, zbavte zboží nečistot.

Reklamační list spolu s kopií dokladu o koupi pošlete společně se zbožím na adresu:

Ing. Petr Macháček, Huntířov 66, 468 22 Železný Brod.

Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na tyto vady:

Vada způsobená neodborným uvedením do provozu (neodborná instalace, která neodpovídá platným normám a bezpečnostním předpisům), neodbornou obsluhu a údržbu zboží, tak, jak je uvedeno v Návodu na obsluhu a použití.

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho běžným užíváním.

Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným používáním zboží, nebo jeho nadměrným zatěžováním, za vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události.

Závěrečná ustanovení

Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU

Upozornění pro spotřebitele

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Doporučuje kupujícímu při přebírání zboží zkontrolovat, zda není poškozené, zda je kompletní a zda je předán daňový doklad a řádně vyplněný záruční list.

V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce, požadovat sepsání protokolu o škodě nebo případně uvést výhradu na dodací list. Doporučujeme o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího

U skrytých závad zboží nebo u vad zboží, které se vyskytnou v průběhu trvání záruční doby, je třeba reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění závady.  V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku prodávajícímu, doporučujeme kupujícímu, aby vadné zboží zaslal v obalu, který zabrání poškození výrobku při přepravě.

Pro zaslání zboží k posouzení reklamace je potřeba zvolit ekonomicky nejvýhodnější způsob dopravy.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu zboží po dodání prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady elektronickou poštou na adresu: statekumachacku@seznam.cz nebo telefonicky na číslo: 00420 604 985 171.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Identifikační údaje o dodavateli:

Ing. Petr Macháček, Huntířov 66, 468 22 Železný Brod.

Zapsána v MÚ Železný Brod, vedeném pod Sp. značka:ZU/169/2011/R